Contact Us
Studera Spanska
D.E.L.E. Officiella Examen Förberedande Kurser

D.E.L.E. Officiella Examen Förberedande Kurser

DELE kursen

Studera Spanska Autentisering Uppgifter

DELE provet är det enda erkända beviset av spanska ministeriet för utbildning för att kunna visa vilken nivå av det spanska språket som du besitter. DELE står för Diploma de Español como Lengua Extranjera, eller "Spanska som ett främmande språk Diplom". Det finns förberedande kurser för varje prov som bygger på den typ av examensbevis som du kan erhålla: B1, B2, C1, C2. Vi rekommenderar dig att ta en längre kurs om du vill ta DELE examen. Det här är ett mycket värdefullt bevis att ha om man är intresserad av att arbeta i en spansktalande land.

Vi har haft många studenter som har lyckats bra på examen. Det finns dock inga grantier på att man klarar provet, men något du däremot kan vara säker på är att du har alla verktyg hos oss för att lyckas!

Med tanke på fördelen att ha studerat intensivt i landet där språket talas precis innan provet, så är det väldigt många som väljer att göra provet i Spanien, men det är också möjligt att göra det utanför Spaniens gränser. Tid och plats för kursen stämmer fullt ihop med examinationsdatumen som är fastställda av Spanska Ministeriet för utbildning. Avgifterna för examinationen sätts årligen av det Spanska ministeriet, Instituto Cervantes, samt varje examinations center.

Tid och plats för kursen stämmer fullt ihop med examinationsdatumen som är fastställda av Spanska Ministeriet för Utbildning. På grund av praktiska fördelarna så gör de flesta studenterna DELE examen i Spanien, men det är också möjligt att göra provet utanför Spanien. Avgifterna för examinationen sätts årligen av det Spanska ministeriet, Instituto Cervantes, samt varje examinations center.

Sista dagen för anmälning är oftast en månad före DELE examens provdatum.

Provet hålls 3 gånger per år: maj, augusti och november.

Studenter som önskar att ansöka för DELE testet kan ta kontakt med Spaniens ambassad, det Spanska konsulatet Instituto Cervantes eller våra kontor.

Anmälningsperioder för registrering av DELE provet2013
Anmälningsdatum för provet i maj 2013: Från 25 februari - 19 april.
Anmälningsdatum för provet i augusti 2013: Från 1 - 26 juli.
Anmälningsdatum för provet i november 2013: Från 15 september - 18 oktober

Provdatum:
24, 25:e maj
23:e augusti
22, 23:e november

Platser för att skriva in sig hos FEDELE för DELE examen:
don Quijote Barcelona
don Quijote Madrid
don Quijote Granada
don Quijote Salamanca
don Quijote Teneriffa
don Quijote Valencia
don Quijote Guanajuato (Mexiko)

Examinationsplats:
don Quijote Mexico

Intresserade studenter kan kontakta den spanska ambassaden i sitt land, konsulatet, Instituto Cervantes eller oss.